Kurzy Polly the Collie jsou určeny pro mateřské školy a větší skupinky dětí.
Více o výuce angličtiny v malých skupinkách do osmi dětí se dozvíte na
Helen Doron Early English

Home
O Polly
Kurz
Rodiče
Učitelé
Kontakt
Ke stažení
O Polly the CollieNázory na Polly Z tiskuSkupina Helen Doron

Názory na Polly


Dcera Nathalie navštěvovala kurzy angličtiny Helen Doron již od dvou let, tedy ještě před nástupem do mateřské školy.
Vzhledem k tomu jsem uvítala možnost výuky angličtiny i ve školce v kurzu Polly the Collie. V hodinách PTC se střídají jednotlivé aktivity (písničky, pohyb, malování, lepení…) v takovém tempu, že si je dcera stačí „zažít“ a zároveň se nenudit. Jako velice efektivní vnímám používání CD s nahranými texty a písničkami. V kurzu PTC mají písničky jednoduché texty a jsou zároveň velmi melodické. Dceři se líbí, zná je nazpaměť a ráda si je zpívá. Důležitou roli hraje i lektorka, která dokáže s dětmi navázat blízký vztah, a i naše stydlivá dcera s ní bez obav komunikuje. S kurzem PTC jsem spokojená, protože je spokojená naše dcera, a o to především jde. Formou hry, v kruhu svých kamarádů ze školky se učí přijímat angličtinu jako přirozenou součást života.

Jitka Kučabová s dcerou Nathalií Anne, Mateřská škola MostPro výuku jsem se rozhodla z nabízené možnosti a určitě jsme já i Natálka velmi spokojeny. Posloucháme CD několikrát denně a velice nás baví. Výhody vidím hlavně v jazykových znalostech do budoucna. Natálka chodí na angličtinu druhým rokem a výsledky jsou znát již nyní.

Šárka Hujová s dcerou Natálkou, Mateřská škola Most
Výuku AJ pro naši dceru jsme vybrali z důvodu zvolených výukových způsobů z ukázkové hodiny kurzu PTC.
Velice se nám líbí, že vyučovací hodina probíhá formou hry, a tím je pro naši dceru zábavnější a efektivnější. S výsledky po prvním pololetí jsme spokojeni a těšíme se na pokračování kurzu.

Romana Janderová s dcerou Justýnkou, Mateřská škola Most

Od 1.9.2010 se vyučuje anglický jazyk metodou PTC. V minulých letech se v MŠ vyučovala angličtina jinými metodami. Nebyla pro děti tak zajímavá a pestrá a ani výsledky nebyly uspokojivé. V kurzech PTC mají děti více prostoru pro komunikaci, pohyb a hru. Děti se výuky zúčastňují rády, o čemž svědčí i jejich pravidelná docházka do hodin.
Rodiče vnímali ukázkovou hodinu pozitivně, což dokazuje skutečnost, že všechny děti byly přihlášené. Rodiče zaujalo pestré a pro děti zajímavé vedení hodiny. Rodiče viděli, že děti jsou schopné reagovat na anglický jazyk velmi pozitivně a dokonce již po první ukázce si osvojily první slova.

Jazykové vzdělávání dětí v předškolním věku je velmi důležité. Máme ověřené, že čím dříve děti s výukou jazyka začnou, tím snáze si ho osvojí.

Alena Matoušková, vedoucí odloučeného pracoviště Mateřská škola, Bělehradská 532, Most