Kurzy Polly the Collie jsou určeny pro mateřské školy a větší skupinky dětí.
Více o výuce angličtiny v malých skupinkách do osmi dětí se dozvíte na
Helen Doron Early English

Home
O Polly
Kurz
Rodiče
Učitelé
Kontakt
Ke stažení
Učitelé Semináře a termíny

Učitelé a Polly the Collie

Základem kurzu Polly the Collie je opakovaný poslech CD s písničkami a pozitivní podpora - pochvala dětí učitelem, což dále zlepšuje výsledky výuky.

Přestože hlavní snahou je hovořit při výuce pouze anglicky, učitelé mohou použít češtinu v úvodních hodinách při udělování instrukcí, aby dětem poskytli jistotu a důvěru.

Nejlepší je, mít ve třídě prostor, místo, kde se mohou odehrávat aktivity jako je tanec a pohybové hry. Při vyprávění příběhů mohou děti sedět na podlaze v půlkruhu naproti učiteli. Důležité je umístit výtvory dětí na nástěnku, ujistěte se, že je ve třídě anglický koutek.

Rozvrh hodin: jednou nebo dvakrát týdně

Průvodce pro učitele byl sestaven tak, aby výuka mohla probíhat jednou týdně po dobu 40 týdnů. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V případech, kdy bude výuka probíhat u téže skupinky dvakrát týdně po dobu 45 min, bude se lekce určená na daný týden opakovat s obměnou, která je v učitelských průvodcích označena modře (2nd lesson). To umožňuje dětem poskytnout až 79 hodin za rok včetně závěrečné párty na konci roku).